Svet-Stranek.cz
PD SERVIS - technický dozor, koordinátor BOZP

Lidická 26, Praha 5 - kompletní rekonstrukce a přestavba:vedení projektů, technický dozor investora, koordinátor BOZP, inspekce nemovitostí, správa

Lidická 26, Praha 5 - kompletní rekonstrukce a přestavba

Na zakázce kompletní rekonstrukce a přestavby domu jsem začal pracovat ve fázi dokončování prováděcího projektu, tedy na poslední chvíli (z pohledu kvalitní přípravy realizace je nutné včas začít s kontrolou projektu a posouzením celkového řešení). Dům byl zcela přestavěn ve dvou fázích, nejdříve bylo provedeno zvýšení únosnosti podzákladí metodou tryskové injektáže jako příprava pro přitížení domu nástavbou dvou podlaží a dvorní přístavbou, ve druhé fázi pak samotná rekonstrukce a přístavba. Na starosti jsem měl kompletní zajištění realizace od kontroly projektu, přes tender na zhotovitele jednotlivých částí stavby, zajištění smluv o dílo, technický dozor na stavbě, kontrolu financování a dodržování harmonogramu, řešení technických problémů a projekčních změn až po zajištění kolaudace, převzetí stavby a podpora pronájmu jednotlivých prostor.
dokončený dům z ulice
dokončený dům
Původní stav domu - uliční fasáda
Původní stav domu - dvorní fasáda
Původní stav domu - dvůr
Původní stav domu - interiér
Průběh realizace - dvorní přístavba
Průběh realizace - nástavba uličního křídla
Průběh realizace - nový krov
Průběh realizace - z terasy
Průběh realizace - dvorní křídlo
Průběh realizace - půdní prostory
Průběh realizace - nové schodiště
Průběh realizace - průjezd
Dokončená stavba - dvůr
Dokončená stavba - schodiště
Dokončená stavba - přístavba výtahu
Dokončená stavba - společný prostor
návštěvníků stránky
celkem174 800