Svet-Stranek.cz
PD SERVIS - technický dozor, koordinátor BOZP

Ceník služeb:vedení projektů, technický dozor investora, koordinátor BOZP, inspekce nemovitostí, správa

Ceník služeb

Ceny za služby stanovuji vždy individuálně, podle rozsahu požadovaných služeb. Na začátku se dohodneme, jaký rozsah služeb klient požaduje, následně vypracuji konkrétní cenovou nabídku.

Klientům nabízím možnost zvolit si mezi paušální cenou a hodinovou sazbou.

Obecně: 
  • paušální cena za výkon (kratší činnost, např. inspekce nemovitosti, přebírky domů od developerů)
  • paušální cena za dobu realizace díla (měsíční cena, např. za výkony technického dozoru investora, koordinátora BOZP, koordinátora výstavby
  • cena v hodinové sazbě (většinou výkony s těžko odhadnutelnými časovými nároky - např. zastupování klienta v reklamačním řízení, inženýring, přebírky bytů od developerů)
  • cena v hodinové sazbě i pro projekty delší dobou spolupráce (pro klienty, kteří chtějí mít cenu a rozsah výkonů vždy přesně vyčíslený podle aktuální pracnosti v průběhu zakázky)

Příklady:
  • převzetí bytu od developera - v hodinové sazbě + náklady na dopravu. Celková cena závisí na časové náročnosti (velikosti a stavu bytu). Součástí je důkladná prohlídka všech součástí bytu, měření rovinností a svislostí, kontrola výplní (okna, dveře), povrchů (omítky, obklad, dlažby), technického vybavení (rozvody voda, elektro...), kontrola dokladů k bytu (revize, měření), kontrola vybraných částí společných prostor v bytovém domě, soupis vad a nedodělků do protokolu. Celková cena se většinou pohybuje od 2.000,- do 4.000,- Kč
  • technický dozor investora na stavbě / rekonstrukci domu - vždy individuálně, podle rozsahu stavby, rozsahu služeb (spolu s koordinací BOZP, je-li nutná a požadovaná; spolu s inženýringem, materiálovým poradenstvím apod.). 
  • inspekce nemovitosti - předkupní prohlídka / prohlídka domu před uplynutím záruční doby. Cena se u bytových domů (např. pro SVJ, pro investora kupujícího bytový dům) pohybuje v rozmezí 5.000 - 15.000,- Kč podle velikosti objektu a obsahuje důkladnou prohlídku všech součástí nemovitosti od střechy po základy včetně kontroly technického vybavení, vypracování protokolu s fotodokumentací a základní doporučení k dalšímu postupu (reklamace, opravy). Na přání lze rozšířit o odhad nákladů a časové náročnosti oprav a investic. 
  • výkony koordinátora BOZP - poskytuji většinou jako součást výkonů TDI. Pokud klient žádá jen KBOZP, cena začíná na 5.000,- Kč za měsíc výstavby. Jednorázově se na začátku hradí vypracování prvního vydání Plánu BOZP pro danou stavbu.
Nejsem plátce DPH a proto uvedené ceny jsou konečné.
návštěvníků stránky
celkem124 360